Erhvervslejemaal.com

Find erhvervslokaler til leje. Skabt af Virksomhedslokaler.dk

Kontor til leje i Glostrup

353 m2 kontor i Glostrup til leje

Præsentabelt kontorlejemål centralt i Glostrup

Området: Lejemålet er en del af Glostrup/Albertslunds eftertragtede erhvervskvarter i området bag Nordre Ringvej, og kun få minutter fra af- og tilkørsel til motorvejen. Lejemålet: Lejemålet er en del af en større ejendom på 5.722 m2, hvor der ud mod Naverland er 4 "pavilloner", som skal være med til at bringe liv til adressen i form af butikker, restauranter og lignende. Man kommer ind til lejemålet via et fælles indgangsparti. Kontoret ligger på 1. salen, og indeholder et stort åbent kontor/reception, 6 lyse og præsentable dobbeltkontorer/mødelokaler, herre- og dametoiletter og to tekøkkener med tilhørende frokoststuer. I forbindelse med leje af kontorlokaler er det også muligt at leje lagerplads efter behov. Lagerlokalet udgør 216 m2, og er beliggende i kælderen under bygningen. Parkerings- og trafikforhold: Der er omkring ejendommen ca. 100 gratis parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster. Foran ejendommen stopper Bus 149, som hvert 20. minut kører mellem Glostrup St. og Albertslund St. Ydermere bliver der etableret en Letbane Station ca. 250 meter fra lejemålet, som forventeligt vil gå i drift i år 2025. Letbanen vil i rush hour have afgang hvert 5. minut, og stopper 29 gange mellem Lyngby og Ishøj. Øvrige tidsrum vil den gå hvert 10. minut. Driftsudgifter: Lejers betaling af driftsudgifter udgør samlet kr. 98,62 pr. m2 om året, og tillægges den årlige leje på kr. 495,00 pr. m2. Driftsudgifterne omfatter skatter, afgifter og øvrige omkostninger af enhver art, herunder vand mm., der til enhver tid pålægges Ejendommen og udlejningsvirksomheden. Varmeudgifter: Lejers betaling af varmeudgifter udgør samlet kr. 117,34 pr. m2 om året, og tillægges den årlige leje på kr. 495,00 pr. m2. Varmeudgifterne omfatter forsyning af varme til det lejede, forsyning med varmt vand samt henlæggelser til fornyelser af varme- og varmvandsanlæg. El: Der er separat el-måler til lejemålet, og betales af Lejer direkte til el-selskabet. Leje: Den månedlige leje udgør kr. 14.561,25, svarende til en leje på kr. 495,00 pr. m2. Regulering af leje: Basislejen reguleres årligt pr. 1 januar med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 3%. Første gang 1. januar 2021. Den ovenstående pris er derfor også gældende i hele 2020. Størrelse: Lejemålet udgør 353 m2 inkl. andel af fællesarealer. Indretning: Kontorlejemålet overtages nymalet og rengjort. Depositum: Der beregnes et depositum på 6 måneder af den til enhver tid gældende leje. Depositum står til sikkerhed for lejers overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt. Moms: Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms. Vedligeholdelse: Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren. Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren. Opsigelse: Opsigelsesvarslet udgør 6 måneder, til den første i en måned. Ved indgåelse af lejekontrakt forhandles en fælles, mellem Lejer og Udlejer, uopsigelighedsperiode. Indflytning: Efter aftale